הטבות וזכויות הדפסה דוא
ראשון, 06 יוני 2010 15:25

להלן מס' הבהרות לגבי זכויות מתנדבי השרות לאומי :

 

מתנדב/ת בשירות לאומי שהשלים/ה לפחות 12 חודשי שירות זכאי ל:  מענק שחרור, פיקדון אישי, הטבות במס הכנסה וחוק הלוואות לדיור.

הטבה חדשה נוספת: מתנדב/ת בשירות לאומי- אזרחי שהשלים לפחות 23 חודשים זכאי לסיוע מימון בלימודים גבוהים במוסדות שונים בעיקר בפריפריה. מתנדב שהשלים 12 חודשים יהיה זכאי למחצית מהסיוע (ראה פירוט בהמשך).

 

להלן פירוט:

א.       מענק שחרור-  נכנס לעו"ש ונראה בתנועות של הבנק תוך 60 יום ממועד סיום השירות. סכומו הינו  כ-379.85 ש"ח לחודש שירות (כל המידע נלקח מאתר "הקרן והכוונה לחיילים משוחררים").

ב.      פיקדון אישי - הסכום אינו מופיע בחשבון הבנק שלך. כספי הפיקדון ניתנים למימוש באמצעות פניה לאחד מסניפי הבנקים "לאומי" או "פועלים" בלבד הפזורים ברחבי הארץ בהצגת אישור שירות. סכומו עומד על כ-550.29  ש"ח לחודש שירות (כל המידע נלקח מאתר "הקרן והכוונה לחיילים משוחררים").

לרשות המתנדב/ת עומדות 7 שנים מסיום השרות למימוש הפיקדון האישי בתחומי מדינת ישראל בלבד, בהתאם למפורט בהמשך. 

אם לא ימומש הפיקדון האישי כולו או חלקו תוך 7 שנים מיום סיום שירותך, ייסגר חשבון הפיקדון ותבוטל זכאותך.

תקופת מימוש הפיקדון האישי נחלקת לשתיים:

1. במהלך 5 השנים הראשונות מיום סיום שרותך ניתן לממש את הפיקדון האישי לאחת או יותר מהמטרות הבאות בלבד: לימודים, הכשרה מקצועית, רכישת דירה, הקמת עסק או הצטרפות לעסק קיים ונישואין.

2. לאחר 5 שנים מתום השירות עומדות לרשותך שנתיים נוספות בלבד בהן ניתן למשוך כספי הפיקדון האישי ללא התניה באמצעות פניה אישית לאחד מסניפי הבנקים (כל המידע נלקח מאתר "הקרן והכוונה לחיילים משוחררים").

האוכלוסיה

תקופת השרות

מענק השחרור

פיקדון

סה"כ

מתנדבי שירות לאומי

12 חודשים

4,558 ₪

 

6,603 ₪

 

11,161 ₪

 

24 חודשים

9,116 ₪

13,207 ₪

22,323 ₪

 

הערה: כל המידע נלקח מאתר "הקרן והכוונה לחיילים משוחררים".

ג.        הטבות במס הכנסה - פרטים נוספים בעניין ההטבה, ניתן למצוא באתר www.hachvana.mod.gov.il

ד.      חוק הלוואות לדיור – עפ' חוק זה, זכאי/ת מתנדב/ת להלוואת דיור מוגדלת. גובה ההלוואה המוגדלת מותנה באורך השירות. לפרטים נוספים ניתן לפנות לבנקים למשכנתאות.

רק מתנדבים שהשלימו 24 חודשי שירות מלאים וכן למי שהתנדבה במשך 6 חודשים לפחות ונישאה תוך 30 ימים מהמועד בו הפסיקה בפועל את שירותה זכאים להטבות הבאות (סעיפים ה, ו, ז):

ה.      מענק עבודה נדרשת : המענק משולם למי שעבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת, למעט עבודות פקידות בתחומים הבאים: עבודה בתחנות דלק, עבודה באתרי בנייה, עבודה בבתי מלון, עבודה באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה, עבודה במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה, עבודה בתחום הסיעוד. את תנאי הזכאות המלאים והמפורטים למענק העבודה הנדרשת ניתן למצוא באתר www.hachvana.mod.gov.il או באתר הביטוח הלאומי: www.btl.gov.il

ו.        הכשרה מקצועית באמצעות שירות התעסוקה – פרטים אודות תנאי הקבלה, משך הקורס, עלותו, זכאות לקבל דמי אבטלה/ הבטת הכנסה במהלך הקורס, יש לפנות ללשכות תעסוקה באזור המגורים. פרטים גם באתר: www.taasuka.gov.il

ז.       זכאות לדמי אבטלה – פרטים נוספים בעניין הזכאות לדמי אבטלה, ניתן למצוא באתר www.hachvana.mod.gov.il או באתר הביטוח הלאומי: www.btl.gov.il

הערה!  כל המידע שנרשם בעמודים אלו נלקח מפרסום חוברת שהוציאה המנהלת לשרות אזרחי 2009.

פרטים נוספים על המענק והפקדון שנכנסו ניתן לראות באתר של משרד הביטחון לחיילים משוחררים : www.hachvana.mod.gov.il מאתר זה ניתן גם להדפיס (בכל עת) אישור על גובה המענק עבור בקשות מלגה ללימודים גבוהים וכן לקבל פרטים נוספים בנוגע לזכויות נוספות כגון, זכאות לעבודה נדרשת.

ניתן להתעדכן בשינוי בסכומים וכן בזכויות נוספות הניתנות לחיילים משוחררים באתר של "המנהלת לשרות אזרחי-לאומי" www.pmo.gov.il

ניתן להגיע בקלות לאתרים אלו דרך האתר הרשמי של אגודת "עמינדב" יש שם את כל הקישורים הרלוונטיים.

        שאלות והבהרות נוספות ניתן תמיד לקבל בטלפון: 08-9316401 

 

חדש! עדכון בחוק קליטת חיילים משוחררים: מימון לימודים שנה א' באזורי סיוע (פריפריה)

במסגרת תיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים - קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באיזורי סיוע (פריפריה) , התשע"א – 2011, יהנו "הזכאים" ממימון עלות שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר (ראשון).

מי הם הזכאים?

חייל/ת בתום שירות חובה או בת/בן שירות לאומי או משרתי שירות אזרחי שסיימו שירותם החל מ-1.1.2010 והחלו ללמוד שנה ראשונה לתואר ראשון משנה"ל תשע"א (החל מ-10/2010) ואילך - ובלבד שמילאו את "משך השירות הנדרש".

מהו משך השירות המינימאלי הנדרש?

1. חיילים/ות משוחררים/ות:

א. בנות: לוחמת ותומכת לחימה - 22 חודשים

אחר - 23 חודשים

ב. בנים: לוחם ותומך לחימה - 34 חודשים

אחר - 35 חודשים

ג. עולה שהגיע לארץ לאחר גיל 27 - בנות 17 חודשים, בנים 23

חודשים.

ד. מתנדב/ת - 23 חודשים.

ה. חייל שנקרא לשרות סדיר בין גיל 27 עד גיל 29 - 29 חודשים.

ו. חייל/ת שלא סיימו השירות הנדרש כאמור מחמת פציעה בתאונת אימונים או בפעילות מבצעית, או שהוכרו ע"י הגורם המוסמך באכ"א כזכאים להטבה זו.

2. בן/בת שירות לאומי ומשרתי שרות אזרחי:

א. בן/בת שירות לאומי ששירתו במשך 23 חודשים.

ב. בן/בת שירות לאומי ששירתו במשך 12 חודשים - יהיו זכאים למחצית הסיוע.

ג. משרתי שירות אזרחי ששירתו 12 חודשים.

ד. משרתי שירות לאומי/ אזרחי כאמור שהפסיקו את שירותם לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות, באישור ראש מנהלת השירות האזרחי/לאומי ובלבד שהשלימו שני שליש מתקופת השירות הנדרש.

אזורי הסיוע לפי המוגדר בתקנות החוק*:
*מכללות המוכרות ע"י המועצה להשכלה גבוהה בלבד

מכללות להשכלה גבוהה בגליל - מכללת הגליל המערבי, אורט בראודה, מכללת כנרת (עמק הירדן), מכללת עמק יזרעאל, מכללת אהלו, מכללת אורנים, מכללת סחנין, מכללת תל-חי ומכללת צפת.

מכללות להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון - מכללת אורות, מכללת הרצוג.

מכללת אשקלון

מכללות להשכלה גבוהה בנגב - מכללת ספיר, מכללת סמי שמעון ב"ש, מכללת קיי, חמדת הדרום.

שלוחת אונ' בן-גוריון באילת, מכללת לוינסקי באילת.

מכללות נוספות באזורי הסיוע, ככל שיהיו כאלו, יפורסמו בהמשך.

לידיעתכם, בימים אלה משרד הביטחון פועל להסדרת הסכמים עם כלל המכללות העונות על תנאי החוק. ההסכמים יחולו על הלומדים החל מ-10/2010 (שנה"ל תשע"א) ואשר עונים על הקריטריונים שפורטו לעיל.

תוקף הזכאות : חמש (5) שנים מיום סיום שירות החובה/הלאומי/אזרחי.

שיעור ההטבה: ההשתתפות הכספית תועבר לחשבון הפיקדון של הזכאים כאמור, שנפתח עבורם בקרן לקליטת חיילים משוחררים, בשתי פעימות: פעימה ראשונה - בסיום הסמסטר הראשון בסך של עד 4,760 ₪ ופעימה שנייה - לאחר סיום שנה ראשונה בסך של עד 4,671 ₪ (ובסך כולל ההשתתפות הינה עד 9,521 ₪ עבור כל השנה, בכפוף למילוי כל ההתחייבויות הנדרשות לפי קביעת המכללה).

לתשומת לבכם! במסגרת החוק נקבע, כי הזכאים שיקבלו ההטבה לפי חוק זה ולא יסיימו את לימודיהם לתואר בוגר (ראשון) תוך 5 שנים מיום שהחלו, יידרשו להחזיר את ההשתתפות ששולמה להם עבור שנה א'.

לבירורים/ שאלות במידת הצורך ניתן לפנות ללשכות הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים או למרכזי הצעירים המפורסמים באתר.

הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים מברכת את הזכאים ומאחלת דרך צלחה!

 
רישום וכניסה לאתר תמצאו לי מקום פורום
טפסים צור קשר קישורים מילון מונחים
mehalev-banner180x180-html5
באנר
רביעי, 22 מרץ 2017
מסוגלת לחשוב בגדול?
רוצה לתת מכל הלב, ולהתמלא בחזרה? גרעין הדר חיפה מחפש בדיוק אותך!! סיירת נוספת במיוחד בשבילך תתקיים מחר (חמישי, 23.3) - אל תפספסי!! פרטים נוספים>> אלישבע 054-6397277


שני, 20 מרץ 2017
מחר ביריד עמינדב - הגעת סגרת!
מחר (21.3) ביריד שלנו בבית וגן ירושלים יחכו לך כל התקנים הפנויים בארץ, הרכזות, מעסיקים, צוות הכוונה, עמדת הכוונה לשנה שנייה ובנות שירות מרחבי הארץ! ושימי לב - יהיה ניתן יהיה להתראיין, להתקבל ולסגור כבר באותו היום! מוזמנת להגיע בין השעות 10:00-14:00, מחכים לך :) לפרטים ומידע נוסף>> אלירז 052-7203526


חמישי, 16 מרץ 2017
תמיד חלמת להפיץ יהדות?
עמותת "עם ישראל אחד" לזהות יהודית מחפשת בנות שירות לשנה הבאה ומזמינה אותך להצטרף לשירות עם משמעות, לב, ערכים ויצירתיות! הרשמי לסיירת הקרובה שתתקיים ביום ראשון כא' באדר (19.3) בין השעות 10:00-14:00 בשוהם! לברורים ויצירת קשר>> תהילה הרכזת 052-8396480


חמישי, 16 מרץ 2017
רוצה לשרת עוד השנה בלהושיט יד? זה אפשרי!
לשנה זו אנחנו מחפשים 2 בנות שירות שיצטרפו למשפחת להושיט יד וידאגו לשמח את ילדי המחלקה האונקולוגית בבתי החולים בכל רחבי הארץ! הבנות מגיעות לבתי הילדים, מוציאות אותם לימי כיף מושקעים ולפעילויות ויוצרות קשר ייחודי עם הילדים והמשפחות. (התקן ללא דיור). נשמע בול בשבילך? צרי קשר עם מוריה 052-5048555


שלישי, 07 מרץ 2017
נפתחו תקנים נוספים בעמותת "להושיט יד"!
בנות השירות שלנו דואגות במשך כל השנה לשמח את ילדי המחלקה האונקולוגית בבתי החולים בכל רחבי הארץ. הן מגיעות לבתי הילדים, מוציאות אותם לימי כיף מושקעים ולפעילויות ויוצרות קשר ייחודי עם הילדים והמשפחות. חושבת שאת מתאימה? בואי להוכיח לנו בסיירת הקרובה שתתקיים מחר (8.3)!! הרשמה באתר עמינדב>> "סיירות"


ראשון, 26 פברואר 2017
תשו הכוחות מהסיירות?
נמאס לך לשמוע קלישאות? אז בלי יותר מידי מילים... בני עיש זה המקום בשבילך! כל מה שחיפשת נמצא פה: משפחתיות, חום, קהילה מחוברת ואוכל טוב ;) התקנים שלנו: בי"ס יסודי ממ"ד, גן שפתי, מועדונית רווחה, פרויקט והדרת. ותקני אחר הצהרים: רכזת חב"ב בסניף הכובש או חונכויות לילדים מקסימים. לבירורים וסגירות>> מיכל הרכזת 052-5665237 / לינוי הקומונרית 050-4530797


שלישי, 14 פברואר 2017
בית ספר יסודי לשנה זו!
התפנה תקן לשנה זו בבי"ס יסודי בשכונת הכרמל בחיפה, בו בת השירות עוזרת בקידום ילדים מתוקים, נהנית איתם בפינת החי ומתגברת אותם בלימודים. לפרטים נוספים>> נעמה הרכזת 052-7203758


שלישי, 14 פברואר 2017
לשנה הנוכחית!!!
מחפשים בת אכותית למשרד ממשלתי במשרד הפנים מחלקת חירום תל אביב- עבודה משרדית עם הרבה אחריות וראש גדול! נשמע לך מעניין? צרי קשר עם הרכזת הילית 052-6070569


שני, 13 פברואר 2017
גרעין א-ו-ש-י-ו-ת ברחובות!!!
אחה"צ הבנות מפעילות את המועדוניות והגמ"ח ומארגנות אירועי שיא במהלך השנה. תקני הבוקר מגוונים: הדרכת יהדות, בי"ס ייסודי, גן, קשישים ועוד.. והכי חשוב - בשביל הנשמה: יום בשבוע מדרשה מעניינת שנותנת כוחות להמשך עשייה!! נשמע לך מתאים?? אז הרשמי כבר עכשיו לסיירות הקרובות- 15.2 ,22.2!! לפרטים נוספים>> עדן הרכזת 052-7203523


שלישי, 31 ינואר 2017
מחפשת קומונה לשנה זו? אנחנו מחפשים אותך!
ביישוב טלמון מחפשים קומונרית לשנה זו, בשילוב עם תקן בוקר בבי"ס בנים בטלמון שבו צוות מקסים, מכיל ומפרגן! נשמע בול בשבילך?? צרי קשר עם הרכזת תהילה 052-4317088 ותסגרי שירות מעכשיו לעכשיו!


שלישי, 31 ינואר 2017
גן שפה לשנה זו!
ביישוב נריה מחפשים בת שירות לשנה זו לתקן בוקר בגן שפה, שקט, נעים ומאתגר! בגן צוות חמים ומפרגן ובראשו גננת מתוקה ועדינה :) בצהריים ניתן לשלב את התקן עם מגוון אפשרויות: מועדונית רווחה, ריכוז מועדונית צמי"ד וריכוז נוער צעיר (ז-ח בנות בלבד!). למידע נוסף>>תהילה הרכזת 052-4317088


שני, 30 ינואר 2017
להדריך, להוביל, לחנך
מדרשת הארץ ומצוותיה מזמינה אותך לשירות מרתק שנוגע בכל האוכלוסייה - דתיים וחילונים כאחד! בת השירות עוסקת בהדרכת קבוצות, הצגות והעברת פעילויות בנושא יהדות, ארץ ישראל, חקלאות וחגים! וכל זה עם אפשרות להובלת פעילות גרעין יד בנימין בישובי הסביבה! רוצה לשמוע עוד?? צרי קשר עם חיה הרכזת 054-7627268    


שני, 30 ינואר 2017
מגוון תקנים מחכים לך בנחל שורק!
ריכוז מיני נוער / גרעין חב"ב בישובים או לפעול בקהילה ובבוקר עם ילדים - במושבים בני-ראם ונצר-חזני במועצה אזורית נחל שורק - מקום מקסים ומיוחד!!! מהרי להירשם ולהתרשם... חיה 054-7627268


ראשון, 22 ינואר 2017
למצוא בדיוק את מה שאת מחפשת!
מחפשת לשנה זו שירות שמשלב רכזת תומכת, מנהל אידאליסט ותלמידים אוהבים? בואי לתיכון אמית בר אילן בנתניה! בת השירות עובדת בתיכון בנים עם תלמידים בגילאי חטיבה ועם צוות מהמם ותומך הכולל בנות שירות מהממות שמשרתות שם השנה ומחכות שתצטרפי אליהן! :) התקן עם דיור. בואי לשמוע עוד מהרכזת אורנית 052-4317087


חמישי, 12 ינואר 2017
שנה הבאה ברשות הטבע והגנים!
מתחברת לטבע? אוהבת להדריך?  בוער בך לחנך אנשים נוספים לשמירת הטבע, הנוף והמורשת בישראל?  אם כן, מקומכם איתנו ברשות הטבע והגנים! במרכז חינוך והסברה נגב צפוני תמצאי את מקומך בשנת שירות קסומה וחווייתית! למידע נוסף>> איריס אשד 054-4226711 isehed@gmail.com


email: hanala@aminadav.org.il מוקד עמינדב : 1-800-220-221 טל. 02-6231052
ירושלים: רח' כנפי נשרים 15 ת.ד 16269 מיקוד: 9116201, פקס. 02-6231491
רחובות: רח' המדע 2 (בית גלי) מיקוד: 7670302 פקס. 08-9315705
האתר פותח ע"י OpenApp